ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-3/2017-ГУП