ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2018.-2022. ГОДИНЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2017-ГУП