ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ЕДУКОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ, ШИФРА: ОП-1/2020-ГУП