ЈАВНА НАБАВКА РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА – БР. ЈНМВ 5/20