ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- НАБАВКА РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА – БР. ЈНМВ 4/20