ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ „МОТОРНО ВОЗИЛО“ (ШИФРА: ЈНВВ-У-5/2017)