ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ