II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ