Члан Градског већа за здравство

ДРАГАН СТАЈИЋ
Члан Градског већа за здравство

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 525 745,  525 934
e-mail: dragan.stajic@novisad.rs

Рођен 20. августа 1970. године, у Мостару.

Образовање:
− Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
2020. године - Струковне студије из области менаџмента у здравству, одбрањен специјалистички рад на тему „Истраживање организационе структуре и климе здравствене установе“
− Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет
2016. године - Одбрањена докторска дисертација “Анализа респираторних поремећаја током спавања код жена са ризичним трудноћама”
2016. године - Лекар субспецијалиста из фертилитета и стерилитета, изабран у звање асистента Медицинског факултета, Универзитета у Новом Саду.
− Положен испит из уже специјализације из фертилитета и стерилитета
2001-2007. Магистарске студије, одбрањена магистарска теза „Утицај животне средине на психосоцијални и медицински аспект менопаузе“
1998-2003. Специјалистичке студије - Лекар специјалиста гинекологије и акушерства 
1991-1997.  Основне студије медицине - Доктор медицине 

− Средња медицинска школа “Др Анте Јамницки”, Мостар
− Основна школа “Ристо Пророковић”, Невесиње 

Радно искуство:
Kлинички центар Војводине,  Kлиника за гинекологију и акушерство
Од 2016. године - Субспецијалиста из области фертилитета и стерилитета
2012 -2016 В.Д. управника Kлинике за гинекологију и акушерство
Oд 2011. године - Шеф одсека за пријем и тријажу трудница
Од 2003 године - Лекар специјалиста гинекологије и акушерства
1998 - 2003.  Лекар на специјализацији из гинекологије и акушерства, волонтерска специјализација
Од 2016. године - асистент на Медицинском факултету, Kатедра за гинекологију и опстетрицију

На место чланa Градског већа Новог Сада за здравство изабран је  у септембру 2020. године.

Говори руски и енглески језик.
Ожењен, oтац два сина.