ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА 2013.ГОДИНУ