:: Уверење о држављанству ::

Захтеве за издавање докумената путем виртуелног матичара можете поднети искључиво ако сте
сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу као вредносна пошиљка.
Што значи да приликом пријема тражених докумената платите таксе и птт услугу.

Напомена: ПТТ услуга се плаћа за сваки докуменат посебно.

Молимо Вас да податке пажљиво унесете због бржег достављања уверења.
Уверења ће Вам бити достављена поштом на кућну адресу у року од 7 радних дана.
Уверења се достављају као вредносна пошиљка са откупнином,
искључиво на подручју територије Републике Србије.
Трошкови за уверење о држављанству су:
940,00 дининара (Р.А.Т.) + 100,00 динара (накнада трошкова поступка) + 152,00 динара (ПТТ трошкови) + 60,00 динара износ поштарине за уплату налога..

Сва поља означена са      морају бити попуњена.


--