VENČANjA ZA VREME PANDEMIJE COVID-19

Poštovani sugrađani,

S obzirom na trenutnu, ali i višemesečnu epidemiološku situaciju u vezi sa pandemijom virusa COVID-19,  obaveštavamo vas je zakonskim putem predviđeno DA POSTOJI MOGUĆNOST ODRŽAVANjA VENČANjA U VAŠOJ PRIVATNOJ KUĆI ILI STANU, IZLASKOM MATIČARA NA TEREN, uz poštovanje svih zaštitnih mera koje su predviđene u momentu sklapanja braka.

Gradska uprava za opšte poslove 
Grada Novog Sada