Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci

BRANKA BEŽANOV
Članica Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci

Trg slobode 1, 21000 Novi Sad, Srbija
Telefon: +381 21 525 850, 425 802

e-mail: branka.bezanov@novisad.rs

Rođena u Novom Sadu 1975. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu, a diplomu, master ekonomista, stekla je na Univerzitetu „Edukons“ u rodnom gradu. Uspešno je okončala edukacije poslovnog i diplomatskog protokola, kao i napredni i internacionalni poslovni i diplomatski protokol.

Prvo radno iskustvo stiče 1995. godine u JP PTT „Srbija”. Od 1996. godine zaposlena je u „Telekom Srbija”, prvo kao referent, a potom i kao viši asistent Teritorijalne Direkcije odnosa sa javnošću i prodaje usluga velikim biznis korisnicima.

Rukovodilac Sektora za odnose sa javnošću JKP „Novosadskа toplanа” postaje 2010. godine, da bi tokom 2012. godine obavlјala poslove pomoćnice direktora za odnose sa javnošću JP „Zavod za izgradnju grada“ i JKP “Vodovod i kanalizacijа”.

Prvi mandat na mesto odbornice u Skupštini Grada Novog Sada stiče 2010. godine. Od 2011. do 2012. godine je predsednica Odborničke grupe „Srpski pokret obnove”. Tokom 2010. i 2011. godine predsedava Savetom za obrazovanje i sport Skupštine grada, da bi od 2011. do 2013. godine predsedavala Savetom za javni red i mir i bezbedost Skupštine grada. U 2011. godini je izabrana na mesto zamenice predsednika Komisije za kadrovska i mandatno-imunitetna pitanja, a u 2013-2014. godini je članica Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlјi i inostranstvu. U 2013. godini izabrana je za predsednicu Komisije za nazive delova naselјenih mesta i javnih službi. Od 2012. godine predsednica je Odborničke grupe „Svi za Novi Sad”.

Od 2006. do 2010. godine portparol je Gradskog odbora SPO, u 2012-2013. godini šefica Info-službe GO SPO, a od 2013. godine potpredsednica GO SPO zadužena za informisanje.

U prethodnom mandatu (2016-2020) je bila zamenica predsednika Skupštine Grada Novog Sada, šefica odborničke grupe Pokreta obnove Kralјevine Srbije u Skupštini Grada Novog Sada, zamenica predsednice Komisije za kadrovska i mandatno-imunitetna pitanja i predsednica Komisije za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju u zemlјi i inostranstvu.

Članica je Gradskog veća za socijalnu zaštitu i brigu o porodici i deci od septembra 2020. godine.

Govori engleski jezik.