Градске Управе

19.06.2009 - 12:36
ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010 i 60/...
08.06.2009 - 11:28
Rumenačka 110 telefon: +381 21 421 109 faks: +381 21 529 236 email:  zivotnasredina@uprava.novisad.rs www....
01.06.2009 - 18:18
Žarka Zrenjanina 2 Tel.021/529-721   v.d. nаčеlnikа: Đorđe Basarić v.d. zаmеnikа nаčеlnikа: Rаdivој Pаvlоv U Gradskoj...
01.06.2009 - 16:39
Ulica Žarka Zrenjanina 2, telefon: 021/420-299 v.d. načelnika: dr Lidija Tomaš v.d. zamenika načelnika: Nenad Dra...
01.06.2009 - 16:33
Prema Odluci o gradskim upravama Grada Novog Sada, u Gradskoj upravi za propise obavljaju se poslovi koji se odnose na:...
01.06.2009 - 16:29
  Gradska uprava za privredu Rumenačka 110a telefon: 021/6614-085, 6624-282 v.d. načelnika Gradske uprave za privredu - Sa...
01.06.2009 - 16:23
Nadležnost uprave: ostvarivanje delatnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, upis dece u predškolsku...
01.06.2009 - 16:14
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU 21102 Novi Sad, Bulevar cara Lazara br. 3 Telefon: 021/451-719 439 013 Faks: 021/ 451 719...