Arhiva

13.05.2015 - 14:10
Kružna auto-trka „Velika nagrada Novog Sada 2015“ koja se i ove godine nalazi u kalendaru Sportskog auto i karting...
12.05.2015 - 13:15
Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada prof. dr Marijana Dukić Mijatović primila je privrednu...
12.05.2015 - 13:00
Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić primiо је u Grаdskој kući dеlеgаciјu Grаdа Bеоgrаdа nа čеlu sа grаdоnаčеlnikоm Sini...
12.05.2015 - 10:16
U vezi sa prinudnim uklanjanjem bespravno izvedenih radova na kolektivnom stambeno poslovnom objektu u Ulici Vase Pelagića br. 9...
11.05.2015 - 13:02
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno sa v.d. rektora Univerziteta u...
11.05.2015 - 13:00
Grаdоnаčеlnik Nоvоg Sаdа Мilоš Vučеvić zајеdnо је sа sаrаdnicimа primio dеlеgаciјu Zајеdničkоg vеćа оpštinа u...
10.05.2015 - 17:46
Zamenik gradonačelnika Novog Sada Borko Ilić prisustvovao je finalu Novosadske košarkaške MK lige 2014/2015. i tom...
09.05.2015 - 12:35
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je svečanom otvaranju 82. Međunarodnog polјoprivrednog sajma koji će u...
09.05.2015 - 09:38
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, zajedno je sa predstavnicima Gradskog odbora SUBNOR-a, Vojske Republike Srbije,...
08.05.2015 - 14:37
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Nј. E. Ambasador Majkl Devenport i...