ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

http://hitnapomocns.rs/

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад

Булевар патријарха Павла 26A
21000 Нови Сад

Телефон: 
+381 21 64 00 125

+381 21 21 56 310
+381 21 403 580
е-маил:uprava@hitnans.rs

Директор:
Др Богдан Живановић
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: + 381 21 64 00 125

Начелник медицинске службе:
Др Драган Ћулибрк
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: + 381 21 64 00 125

Главни медицински техничар завода:
Иван Сакан
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: +381 21 64 00 125

Финансијска служба:
Јован Стеванов,
Помоћник директора за финансије
Телефони: + 381 21 21 00 744; + 381 21 500 544
Факс: + 381 21 500 544

Др Мирјана Бурсаћ,
ПР ЗЗХМПНС
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: + 381 21 64 00 125

Едукативни центар Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
Др Александра Опачић,
Шеф едукативног центра ЗЗХМПНС
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: + 381 21 64 00 125

Тријажно Дистрибутивни Центар Завода за медицинску помоћ Нови Сад
Др Кристина Јовановић,
Шеф тријажно дистрибутивног центра ЗЗХМПНС
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: + 381 21 64 00 125

Центар за аналитику,статистику и информисање
Др Сања Покрајац-Ненадић,
Шеф одеЉења
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: + 381 21 64 00 125

Правна служба
Мирјана Гужвић дипл.правник
Помоћник директора за правне послове
Телефон: + 381 21 64 00 125
Факс: + 381 21 64 00 125