Записник о спроведеном поступку Jавног конкурса за доделу средстава – дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови Сад за 2017. годину – II позив