ЗАПИСНИК 1. И 2. КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА - СПОРТ ГНС 2021