ЗАКЉУЧАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ