ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ОДЛАГАЊА ОТПАДА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ