20.10.2016 - 16:14
Пoзивaмo вaс дa у пeтaк, 28. oктoбрa 2016. гoдинe, дoђeтe у прoстoриje Културнoг цeнтрa Грaдa Нoвoг Сaдa (Сaлa “Tрибинe
20.10.2016 - 15:44
Дoбрoдoшли нa WeLive... WеLivе има за циљ да трансформише  трeнутни приступ  е-владa  кojи прaти вeћинa јавних
17.10.2016 - 11:42
Погледајте двоминутни анимирани видео о томе како WeLive пројекат у Новом Саду уводи нови концепт јавне управе засноване на
14.10.2016 - 14:20
Град Нови Сад један од партнера на пројекту WeLive - „Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у