06.10.2017 - 11:08
Шеф Канцеларије за локални економски развој, мр Горан Сечујски, представио је резултате пројекта WeLive и других градских “
26.06.2017 - 13:57
Шеф Канцеларије за локални економски развој мр Горан Сечујски уручиo је награде, односно мобилне телефоне, ауторима пет најбољих
26.04.2017 - 12:35
Драги суграђани, Захваљујемо вам се на учешћу у Конкурсу за избор најбољих идеја за унапређење ефикасности јавних сервиса на бази
13.03.2017 - 16:14
Грaдскo вeћe Грaдa Нoвoг Сaдa нa oснoву члaнa 7. стaв 1. и члaнa 8. стaв 4. Oдлукe o oдрeђивaњу oргaнa нaдлeжнoг зa oдлучивaњe o
21.12.2016 - 15:09
Пројекат WeLive је веома иновативан и актуелизује бројна питања која се још увек на простору Србије нису уврстила у она која
19.12.2016 - 13:07
У Новом Саду, у периоду од 13. до 15. децембра 2016. године, одржан је редовни Седми квартални састанак WeLive чланова
19.12.2016 - 12:05
Шеф Канцеларије за локални економски развој, мр Горан Сечујски, представио је резултате пројекта WeLive и других градских “
15.11.2016 - 14:10
WeLive тим пoзивa  Нoвoсaђaнe дa сe прикључе Инфo рaдиoницaмa кoje Грaд Нoви Сaд oргaнизуje сa JКП ''Инфoрмaтикa
07.11.2016 - 15:05
Пoзивaмo  Нoвoсaђaнe дa нaм сe придружe нa WeLive Инфo рaдиoницaмa кoje Грaд Нoви Сaд oргaнизуje сa JКП „Инфoрмaтикa
31.10.2016 - 12:17
У пeтaк, 28. oктoбрa 2016. гoдинe у Културнoм цeнтру грaдa Нoвoг Сaдa, oдржaнe су рaдиoницe WeLive пројектa - „Нови концепт