УСКОРО НОВИ ОБЈЕКАТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПИЈАЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ