Управљање јавном имовином

У оквиру програма EXCHANGE 4 Граду Новом Саду, путем Канцеларије за локални економски развој, је одобрен пројекат “Управљање јавном имовином“. Партнери на пројекту су ЈКП Информатика Нови Сад и Општина Апатин, у сарадњи са Градском управом за урбанизам и стамбене послове. Пројекат “Управљање јавном имовином“ подразумева подизање стручних капацитета у областима уписа права јавне својине и управљања, набавку Ај-ти опреме и софтверске апликације за евидентирање имовине, израду Студије о примени методологије пописа и управљања имовином за потребе Града Новог Сада и организацију пописа станова, стамбених објеката, пословног простора и гаража у Новом Саду. Укупна вредност пројекта је 147.267,43 евра, а вредност донације је 112.320,87 евра. Трајање пројекта је 12 месеци, а реализација је почела 03. фебруара 2014. године.