Читај ми

УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ЗЕМЉИШТЕМ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић потписао је Меморандум о разумевању са консултантском фирмом AMBERO Consulting, и то по налогу немачке организације GTZ, а у вези са спровођењем пројекта Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији.

Основу Меморандума о разумевању чине Споразум о техничкој сарадњи између Владе Савезне Републике Немачке и Републике Србије и резиме протокола о преговорима о развојној сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке, а његова сврха је да изложи аранжман у оквиру којег ће потписници сарађивати у имплементацији подпројеката у Новом Саду. Наиме, реч је о подпројектима техничке подршке пројекту урбане комасације и процене вредности земљишта за нову стамбену зону Мишелук III и изради Плана детаљне регулације за приобаље Дунава.

Главни циљ пројекта Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији је оснаживање способности локалних самоуправа и релевантних институција за управљање земљиштем за еколошки одрживо, социјално уравнотежено и ефикасно управљање просторним развојем што подразумева размену знања и искустава у вези нових инструмената управљања земљиштем, њихово развијање и тестирање, препоруке за побољшање правног и институционалног оквира, стручно образовање и усавршавање кроз практичну оријентацију.

Нови Сад, 4.новембар 2010. године