У НОВОМ САДУ ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ГЛАВНОГ ПОШТАНСКОГ ЦЕНТРА