ТАБЕЛЕ ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ ОД ЈУНА ДО СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ