ТАБЕЛЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ОД ЈУНА ДО СЕПТЕМБРА 2011. ГОДИНЕ