СУСРЕТ ДРУШТАВА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ „АМИЦИС“