Читај ми

СУФИНАНСИРАЊЕ ДОБАР МОДЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ФАСАДА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић обишао је Адамовићеву палату на којој је завршена рекоснтрукција фасаде у оквиру конкурса за суфинансирање радова на обнови фасада. Фасада је била у веома лошем стању, отпадали су комади малтера, лима и украсних гипсаних елемената. Пошто су били угрожени пешаци, Град је финансирао постављање заштитне надстрешнице.

- На нивоу Града 2009. године донели смо одлуку да издвојимо одређена средства ЈП Пословни простор, и да заједно са скупштинама станара реконструишемо фасаде зграда. То је изводљиво када Град има пословни или стамбени простор у згради. Средства су додељивана путем конкурса, при чему 70 посто финансира Град, а 30 посто станари. Тај систем функционише, тако да ћемо и наредне године на овај начин реконструисати фасаде. Просечно за реконструкцију је неопходно од 2 до 3 милиона динара, међутим овде је ситуација била компликованија и било је потребно преко 10 милиона динара да би се посао завршио, па су ови радови трајали дуже од предвиђеног рока. Најважније је да је овај значајан објекат, сачуван од пропадања и да данас има лепши изглед - рекао је градоначелник Павличић и позвао станаре да учествују на конкурсу за суфинансирање обнове фасада. Он је такође истакао да је у оквиру реконструкције фасаде могуће урадити и додатну изолацију објеката што доприноси енергетској уштеди.

У оквиру реконструкције Адамовићеве палате обијен је дотрајали малтер, поново су омалтерисане угрожене површине, урађене су профилације и венци у малтеру, малтерска пластика, спроведени су лимарски радови – комплетна замена дотрајалих олука, опшава, симсова, украсних елемената, украсног поткровног венца од цинк лима и украсних жардињера на прозорима. Замењени су и репарирани сви украси од гипса. Поправљене су и заштићене балконске ограде и санирано процуривање воде са кровне стрехе. Радове су надзирали представници ЈП „Пословни простор“ и Завода за заштиту споменика културе Новог Сада.

Паралелно са реконструкцијом ове фасаде путем конкурса за суфинансирање радова на обнови фасада, фасаде су обновљене и у Његошевој улици бр. 16, на Позоришном тргу бр. 4, у улицама Пашићевој бр. 26, Темеринској бр. 8, Војводе Путника бр. 1 и Максима Горког бр. 38. Такође уговорени су радови за реконструкцију фасада у улицама Пашићевој бр. 12 и бр. 33, Илије Огњановића бр. 1, Јеврејској бр. 1 и бр. 21, и на Тргу Републике бр. 2.

Нови Сад, 9. децембар 2011. године