Читај ми

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ УДРУЖЕЊА ЗАНАТЛИЈА РИЈЕКЕ И УДРУЖЕЊА САМОСТАЛНИХ ЗАНАТЛИЈА НОВОГ САДА

Субота, 6. oктобар 2018. године
14.00 часова
Регионална привредна комора Нови Сад
Улица Народног фронта бр. 10

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствоваће потписивању Споразума о међусобној сарадњи између Удружења занатлија Ријеке и Удружења самосталних занатлија Новог Сада.

Тим споразумом ће прецизније бити дефинисани услови за размену искустава по питањима организације и активностима удружења, пoдстицaњe сaрaдњe крoз спoртскe, културнe и другe зajeдничкe aктивнoсти на креирању, кoнкурисaњу и рeaлизaциjи рaзвojних прojeкaтa.

Делегацију Удружења занатлија Ријеке предводе председник Градског већа Андреј Поропат и начелница Градске управе за привреду Јана Сертић.

Нови Сад, 5. октобар 2018. године