СПИСАК ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ МОГУ ДАТИ У ЗАКУП НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ОД 5.10.2021.