СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД

http://www.sbnovisad.co.rs/

Специјална болница за реуматске болести Нови Сад лоцирана је на углу улица Футошке и Николе Тесле, уз сам Футошки парк.Локацију је одредила појава топле воде у непосредној близини пре више од 100 година а иницијатор изградње зграде био је доктор Вилхем Вилт. Изградња је започета 1909. године а 1910. је добила дозволу за рад као здравствена установа под називом «Варошко јодно купатило». Од почетка у овој установи се лече бројни проблеми коштано зглобног система али начин лечења се мењао у складу са развојем медицинских сазнања. Употребу лековите воде, која је била основни вид лечења, касније потискују физикалне процедуре што резултира затварањем базена 70-тих година а 90–тих и других облика хидротерапије. Установа мења име више пута, а јула 2007. године постаје Специјална болница за реуматске болести Нови Сад. Мада не користи лековиту воду као основни вид бањског лечења, у народу је остала препознатљива под називом «Јодна бања» .

Данас је то савремена реуматолошка болница и једина установа ове врсте у Војводини. Делатност јој је садржана у самом називу тј. бави се дијагностиком, лечењем и рехабилитацијом свих облика реуматизма. Захваљујући савременој дијагностичкој опреми (ДЕXА – остеодензитометар, дигитални Ртг апарат, дијагностички ултразвучни апарат и др.) и повећаном броју реуматолога, у могућности је да задовољи захтеве савремене медицине за рано постављеном дијагнозом и благовременим лечењем. Постала је референтна установа за употребу биолошких агенаса као најсавременијег медикаментог лечења неких облика запаљенског реуматизма, што јој уз постојећу опрему за физикални третман, искусне терапеуте и сестре омогућује комплекснији приступ лечењу реуматизма.

План за будућност је повезивање савременог са традиционалним тј. бањским обликом лечења пошто је савремени концепт лечења реуматизма захтевнији. Циљ лечења не може да буде само побољшање стања коштано-зглобног система већ се акценат ставља на очување или побољшање квалитета живота који је код реуматских болеска, због хроничног бола и оштећене функције, знатно нарушен. За остварење овог плана установа је покренула иницијативу за обнову старог базена и изворишта минералне лековите воде.

Контакти:

21112 Нови Сад, Футошка 68, поштански фах 37
Тел./ 547-133, Тел./факс 547-954
E-mail: jodnabanja@neobee.net