Читај ми

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Градска управа за опште послове Новог Сада поступиће по донетој пресуди Апелационог суда којом је утврђено да је ова управа дискриминаторски поступала према лицима ромске националности приликом накнадног уписа у матичну књигу рођених, и објавити исту у дневном листу Политика.

Уважавајући допринос невладиних организација остваривању грађанских права мањинских група, које су олакшавале и рад државних органа у тој области, истичемо да је упис у матичне књиге рођених строго формалан процес који је регулисан законом, а у случају који је био предмет спора потребно је било толико дуго времена управо због утврђивања чињеница неопходних за остваривање поменутог права. Предмет се још налази у Министарству за људска и мањинска права по жалби невладине организације Прaксис на решење Градске управе за опште послове Новог Сада којим је одбијен спорни захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених. Градска управа донела је такво решење јер није било доказа који би потврдили рођење лица у Новом Саду, с обзиром на то да су родитељи у времену тврђеног рођења деце били пријављени у Титовом Велесу у Македонији.

Градска управа није имала намеру дискриминације лица по било ком основу, и предузимала је активности у складу са прописима и законом. Ова управа реализовала је захтеве за накнадне уписе у матичну књигу рођених у кућним условима, између осталих и деце ромске националности, и пре и после овог захтева, а дужина трајања поступка зависила је од објективних околности, односно времена потребног за прикупљање доказа. Према томе, да је током овог поступка било могуће утврдити доказе да су лица рођена у Новом Саду, Градска управа за опште послове донела би позитивна решења.

Нови Сад, 23. фебруар 2012. године