РЕЗУЛТАТИ ПОСТУПKА ПО ОГЛАСУ О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПKА ПРИKУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАKУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА