РЕЗУЛТАТИ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПО ОГЛАСУ ОД 11.12.2020. ГОДИНЕ