РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА, А КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА 2014. ГОДИНУ