РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА, ЗА 2014. ГОДИНУ