РЕШЕЊЕ И ЗАПИСНИЦИ ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ ЗА ДОДЕЛУ ДОДАТНИХ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА У САЛАМА И ДВОРАНАМА ЈП “СПЦ ВОЈВОДИНА” НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ