Читај ми

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ГРАДА У КИСАЧУ

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић посетиo је Кисач и том приликом разговарао са становницима тог насеља о досада реализованим инвестицијама као и о планираним активностима Града на побољшању услова живота у том месту. Након обиласка реконструисаног пута Кисач- Ирмово градоначелник је посетио Удружење жена Кисача и поклонио им један компјутер и штампач. Председница Удружења жена Кисача Људмила Беридиова – Ступавска захвалила се градоначелнику на посети и поклону и истакла да ће им компјутер много значити посебно за архивирање старих фотографија, с обзиром на то да је Удружење и посвећено неговању традиције и обичаја.

- Град је доста уложио у побољшање инфраструктуре у Кисачу. Завршетак радова на путу Кисач – Ирмово много значи Кисачанима, посебно деци која свакодневно путују у школу у Бачки Петровац. Проблем лоших путева у овом насељу је евидентан, посебно због тешког теретног саобраћаја, и ја сам разговарао са представницима СУП-а да појачају контроле проласка камиона кроз Кисач, а Град ће наставити са активностима на санацији и реконструкцији путне мреже - нагласио је градоначелник Павличић. Он је такође рекао да ће већина средстава намењених за решавање проблема одводњавања бити усмерана управо у Кисач.

На територији МЗ Кисач, у периоду од 2008. године до октобра 2011. године реализоване су бројне инвестиционе активности вредне око 100 милиона динара. У том насељу изграђена је атмосферска канализација у улицама: Карделиса, Омладинској и Јанка Чмелика. Такође изведени су радови на чишћењу и довођењу дела мелирационог канала Ј-362-7 у Кисачу у функционално стање, што је допринело решавању проблема одвођења једног дела атмосферских и подземних вода. Изграђено је 80 бетонских каналица као и веза испод пруге којом је вишак воде одведен у канал на пољопривредном земљишту, а изграђена је и пумпна станица са два пумпна агрегата за препумпавање воде. Планирано је да до краја ове године буду изведени радови на одвођењу површинских вода које нарочито угрожавају делове насеља у улицама Јанка Гомбара, Бенешове, Штефаникове, Јаношикове. Радове ће изводити ЈВП “Шајкашка“ и то у деловима: канал поред пруге, улица Јаношикова, Бенешова, пролаз између Бенешове и Јаношикове. Изградња канала у овим улицама омогућиће отицање површинских вода у већем делу слива који гравитира пропусту испод железничке пруге на км 90+791,5 (стационажа пруге). Вредност поменутих радова је око 10.000.000,00 динара, а важно је нагласити да се завршавају и главни пројекти канализације за комплетно насеље. Санацијом и реконструкцијом Сточног гробља у том месту реализована је важна активност у решавању великог еколошког проблема. У Кисачу су реализоване и бројне активности на санацији спортских терена и дечјих игралишта, у улици Вука Караџића изграђено је ново игралишпте за децу, а такође је сређен и парк. Испред објекта ПУ Радосно детињство у Железничкој улици изграђен је паркинг, а у ОШ „Људевит Штур“ изграђена је фискултурна дворана.

Нови Сад, 26. октобар 2011. године