Читај ми

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Град Нови Сад је расписао јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање.

- Реч је о мери из Акционог плана запошљавања за 2014. годину, који Град Нови Сад доноси са циљем успостављања стабилног и одрживог тренда раста запослености кроз отварање нових радних места, подстицање предузетништва и прилагођавање образовних програма потребама тржишта рада. Овом конкретном мером, циљ нам је запошљавање кроз подстицање предузетништва - изјавио је члан Градског већа за привреду Горан Сечујски.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање у Новом Саду и која имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од највише 300.000,00 динара за отпочињање сопственог посла оснивањем предузетничке радње или привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива радни однос. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да регистровану делатност обавља најмање 12 месеци.

- За лица којима се одобри субвенција за самозапошљавање, Град је Акционим планом запошљавања за 2014. годину предвидео и и едукацију-менторство у смислу помоћи у вођењу новоотворене радње или предузећа, као и стручне консултације у вези са самим пословањем, даљим развојем и проширењем делатности, као и опстанком на тржишту-истакао је Горан Сечујски.

Све потребне информације о јавном позиву за самозапошљавање могу се добити у Градској управи за привреду која се налази у Руменачкој улици 110а, телефоном на бројеве 021/452 414 и 021/6614 085, односно на интернет сајту Града http://www.novisad.rs/avni-poziv-nezaposlenim-litsima-za-dodelu-subvents.... Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Нови Сад, 9. април 2014. године