Читај ми

Пројекат TRIBUTE - "Интегрисане и иновативне акције за одрживу надоградњу урбане мобилности"

У циљу суочавања са изазовима које поставља брза дифузија нових транспортних технологија и потреба за иновативним решењима за мобилност, како би се изборили са насталим социјално-економским и демографским променама, осам градова Јадранско-јонске регије (Љубљана, Марибор, Милан, Нови Сад, Патрас, Подгорица Сарајево и Загреб), predvođeni Politecnico di Milano, pokrenuli su projekat TRIBUTE - InTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE - „Integrisane i inovativne akcije za održivu nadogradnju urbane mobilnosti“ - у оквиру Европске транснационалне сарадње и Програма Interreg ADRION.

TRIBUTE, званично започет јануара 2021. године, има за циљ развој транснационалне стратегије градског превоза у Јадранско-јонској регији, у складу са новим циљевима ЕУ о одрживој, интегрисаној и инклузивној мобилности. Процењено трајање пројекта је 30 месеци, док његова укупна вредност износи 3.269.400,00 ЕУР, од чега се 2.778.990,00 ЕУР финансира из Европског фонда за регионални развој (ERDF) и Инструмента за претприступну помоć IPA II.

Почетни састанак пројекта одржан је 12. фебруара 2021. године, са фокусом на планирање и спровођење предстојећих пројектних активности, као и на успостављање Управног одбора пројекта. Партнери су појединачно представили пилот акције које намеравају да спроведу. Под њима се подразумева следеће: иновативна решења за мобилност за старије и особе са инвалидитетом, напредни путнички информативни системи за јавни превоз, мобилност бицикала, електрична возила и интегрисани системи управљања градским превозом.

Приступ одоздо према горе који се примењује у оквиру пројекта ТРИБУТЕ заснован је на стварању Живих лабораторија (Living Labs), које представљају алат који укључује грађане, јавну управу, академску заједницу, индустрију и компаније заинтересоване за градску мобилност, како би заједно дизајнирали, експериментисали и проценили одржива и иновативна решења за мобилност градова Јадранско-јонске регије.

Током техничког састанка, одржаног 16. априла, у организацији града Марибора, вође радног пакета (VP T1), представљена је методологија за идентификовање циљних група које ćе бити укључене у живе лабораторије и у транснационалну мрежу. До краја маја планирано је стварање свеобухватне базе података кључних актера пројекта TRIBUTE. У међувремену, Politecnico di Milano ćе развити смернице за примену Живих лабораторија.

Ovo saopštenje za javnost je napravljeno uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj saopštenja za javnost je isključiva odgovornost TRIBUTE Partnerstva i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili  Programskih tela ADRION-a .