Читај ми

ПРОЈЕКАТ „ЧИСТА СРБИЈА“ ЗА ЕКОЛОШКУ РЕВОЛУЦИЈУ У НАШЕМ ГРАДУ – РЕШАВАЊЕ ДЕЦЕНИЈСКИХ ПРОБЛЕМА

Град Нови Сад налази се међу 14 локалних самоуправа које су обухваћене првом фазом програма „Чиста Србија“, а у питању је највећи појединачни пројекат улагања у комуналну инфраструктуру у историји нашег града. Пројекат „Чиста Србија“ представља национални пројекат изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре за чије је спровођење надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и који се финансира у целости из средстава буџета Републике Србије, а који је конципиран на основу потребе за повећаном еколошком заштитом животне средине.

Инвестиције обухваћене пројектом „Чиста Србија“ од изузетног су значаја за све грађане Новог Сада и средину у којој живе, јер је контролисано одвођење отпадних вода и њихово пречишћавање један од најефикаснијих начина очувања природних ресурса и заштите водотокова од загађења. Финансијска средства обезбеђена овим пројектом биће уложена у изградњу канализационе мреже, али и у реконструкцију постојеће канализационе мреже у неколико градских насеља. Оно што је нарочито значајно за наш град јесте то што ће кроз исти пројекат бити коначно реализована и изградња Централног градског пречистача отпадних вода, чиме ће најзад бити решен вишедеценијски проблем третирања отпадних вода и загађења речних токова.

Дунав, као један од симбола Новог Сада и омиљено место за одмор и опуштање Новосађана, захваљујући овом пројекту у скорој будућности примаће само прерађене и чисте отпадне воде, чиме ће се обезбедити здравије окружење за будуће генерације Новосађана. Реализација пројекта „Чиста Србија“ почиње баш у нашем граду у суботу 9. октобра и то изградњом канализационог система у Кисачу и Ченеју, чиме ће проблем пражњења и изливања септичких јама ускоро постати прошлост за становнике ових приградских насеља.

Радови ће најпре почети у Кисачу и то у Улици Масариковој, као и на раскрсници улица Словачка и Др Јанка Гомбара, а током извођења радова по потреби ће доћи до привремене обуставе саобраћаја, о чему ће грађани благовремено бити обавештени. У насељу Ченеј ће, сем фекалне канализације, бити изграђено и сепаратно постројење за прераду отпадних вода, док ће отпадне воде Кисача повезним цевоводом, изграђеним у претходном периоду, бити одвођене до пречистача у Руменки.

Изградња канализационе мреже у Кисачу и Ченеју представља још један доказ да је улагање у развој комуналне инфраструктуре један од главних приоритета Града Новог Сада, са посебним акцентом на то да се проблем отпадних вода првенствено решава у приградским насељима, како би се на тај начин унапредио комунални стандард у овим срединама.

Изградња четири сепаратна пречистача, реализована у последњих неколико година, на најбољи начин показују колико Град Нови Сад води рачуна о очувању и заштити животне средине, како би сви грађани имали чистији и еколошки атрактиван простор за живот.

Нови Сад, 9. октобар 2021. године