Читај ми

Презентације са завршне CLIPS конференције

Завршна конференција пројекта CLIPS одржана је 01. јуна 2016. године у оквиру велике годишње конференције Водећих градова Европе ("Major Cities of Europe"), у Фиренци (Италија), чији је циљ представљање најновијих IKT достигнућа, паметних пројеката и иновативних приступа у европским градовима. Презентације партнера са завршне CLIPS конференције можете погледати на званичном сајту пројекта:
http://www.clips-project.eu/final-conference/