ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОПИСИВАЧА, ПО НАСЕЉИМА ЗА ОПШТИНУ ПЕТРОВАРАДИН