ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОПИСИВАЧА, ПО НАСЕЉИМА ЗА ОПШТИНУ НОВИ САД