Читај ми

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАЦРТА РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Градска управа за комуналне послове и Међуопштинска радна група за управљање комуналним отпадом у складу са Програмом јавне расправе и јавног увида о Нацрту регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године, обавештава грађане, представнике заинтересованих правних и физичких лица, стручну јавност и учеснике Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом, да ће се дана 17. јануара 2020. године, у 11.00 часова, у Скупштини Града Новог Сада, Плава сала, Улица Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад, одржати отворени састанак на којем ће се представити Нацрт регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019-2028. године, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину.