Читај ми

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА И ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН“

Шеф Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада Оливера Симовић заједно са представницима Секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе АПВ, Општине Темерин, Агенције за енергетику Града Новог Сада и USAID Пројекта одрживог локалног развоја у Србији, присуствовала је завршној конференцији поводом реализације пројекта „Допринос унапређењу енергетске ефикасности јавних објеката на територији Града Новог Сада и Општине Темерин“.

- За овај пројекат су обезбеђена средства у износу од 2.250.000,00 динара, а тиме су се стекли услови за набавку две термовизијске камере и обуку шест техничких лица за њихово руковање. Такође, у оквиру пројекта је извршено мерење и анализа термоенергетске ефикасности два јавна објекта. Ово је само први корак ка решавању проблема везаних за енергетску одрживост објеката на територији града, а неопходно је да се слична акција спроведе на свим нивоима. Град Нови Сад спреман је да се активно, континуирано и систематично укључи у решавање овог важног питања – рекла је Оливера Симовић.

Средства за реализацију овог пројекта чији је носилац Град Нови Сад обезбеђена су на Конкурсу Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, пaртнери у пројекту су Општина Темерин и Агенција за енергетику Града Новог Сада, а пројекат је подржан од стране USAID Пројекта одрживог локалног развоја у Србији.

Директор Агенције за енергетику Града Новог Сада Бранислав Бандић рекао је да је потрошња енергије у јавним објекатима у нашем граду веома велика и да износи скоро дупло више него у Европи. Он је додао да је циљ Агенције за енергетику да у  будућности што више уради на унапређењу енергетске ефикасности и да је ово само један корак ка томе.
Реализацијом пројекта јачају се капацитети и конкурентност локалне самоуправе кроз примену савремених технологија у области унапређења енергетске ефикасности, а подиже се и свест код грађана и представника јавних установа о потреби рационалног коришћења енергије и примени мера енергетске ефикасности. Након реализације пројекта, по једна термовизијска камера дата је на коришћење Општини Темерин  и Агенцији за енергетику Града Новог Сада које ће те камере употребљавати у даљим испитивањима зграда и истраживањима других објеката које је могуће пратити овом опремом, а све у циљу предлагања мера за побољшање енергетске ефикасности објеката са територије Града Новог Сада и Општине Темерин.

Нови Сад, 15. новембар 2012. године