Читај ми

ПРЕДСТАВЉЕН „ПРАВНИ ВОДИЧ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“

Помоћник градоначелника Новог Сада  Вања Вученовић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци Белa Куринa и члан Градског већа за образовање Радомир  Дабетић одржали су састанак са представницима Удружења родитеља  деце са сметњама у развоју „Наша деца“. Састанку, који је био посвећен побољшању положаја родитеља деце и деце са сметњама у развоју, такође су присуствовали и чланови Интересорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику.

- Ово је први пут да градска власт покреће иницијативу за израду „Правног водича  за родитеље деце са сметњама у развоју“ како би на тај начин омогућила  што ефикасније и брже остваривање права која родитељи деце са сметњама у развоју имају, али и да би их обавестили о начинима њиховог остваривања - нагласио је помоћник градоначелника Вања Вученовић и додао да су у припреми овог информатора учествовале градска управе за образовање, здравство и дечју и социјалну заштиту заједно са члановима Интерресорне комисије др Милком Будаков и Радмилом Ракић.

Радна верзија правног водича предствљена је родитељима као би могли дати своје примедбе, сугестије и предлоге. Водич ће бити  дељен у вртићима, основним школама, као и у домовима здравља на одељењима педијатрије. Поред водича биће штампан и плакат са свим потребним информацијама, и моћи ће да се добије у свим домовима здравља. Рок за штампање „Правног водича за родитеље деце са сметњама у развоју“ је крај фебраура,  након чега ће уследити и промоција тог документа o чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Нови Сад, 7. фебруар 2013. године