ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ ЗА 2019. ГОДИНУ